Skip to content
Home » Archives for Sinokubonga Nkala

Sinokubonga Nkala

nguSinokubonga Nkala, intombazana eleminyaka engamatshumi amabili. Umlobi ukhule ehlala koBulawayo kodwa uvela eGwanda.Wenza izifundo zakhe zaphezulu eJohn Tallach High School waqeda lapho ngomnyaka ka2019. Umlobi ukhule ethanda ukubala ingwalo njalo esenza kuhle kwezokukhuluma emphakathini ngolwesintu langesingisi (public speaking in Ndebele and English) njalo ethola izicoco kulokhu. Ngemva kokuba umlobi esedlule enhlungwini watshukwa yimpilo waseqala uhambo lokuba ngumbhali. uGwalo lwakhe lwakuqala lwenkondlo zothando olulotshwe ngesingisi alukapheli. Ngakho le yinkondlo yakhe yesibili elotshwe ngesintu.